Placení členských příspěvků ABDg

Pro ověření Vašich plateb nahlédněte do tabulky níže, kde u svého jména (organizace) najdete informace, za který rok máte příspěvky zaplaceny (informace jsou doplňovány průběžně s mírným zpožděním).

Výše členských příspěvků byla Valnou hromadou ABDg konané dne 21.6.2013 stanovena takto:

 • řádný člen (fyzická osoba) 1.000,- Kč
 • přidružený člen (fyzická osoba) 200,- Kč
 • přidružený člen (právnická osoba) 1.000,- Kč

Číslo účtu: 2400526350 / 2010

Pokud pro úhradu členského příspěvku potřebujete fakturu, stáhněte si ji ZDE.

 

Noví zájemci o členství mohou vyplnit online členskou přihlášku ZDE (členská přihláška do ABDg).

Řádným členem ABDg se můžete stát po doložení veškerých požadovaných dokladů a projednání Vašeho řádného členství Radou ABDg. Těmito doklady jsou:

 • vyplněná přihláška, kterou najdete na úvodní stránce tohoto webu,
 • prostá kopie / scan diplomu dokládající magisterské VŠ vzdělání v oboru psychologie,
 • stručný profesní životopis nebo informaci o dalším vzdělání, výcviku a praxi, do kterého je třeba uvést, zda zájemce o řádné členstv již BDg realizoval – a pokud ano, tak přibližný počet klientů, kterým tuto službu poskytl,
 • OSVČ: prostá kopie / scan živnostenského listu na vázanou živnost psychologické poradenství a diagnostika,
 • zaměstnaci: doklad o zaměstnání v některém z psychologických oborů,
 • potvrzení o oprávněném používání programu DIAROSWin nebo alespoň licenční číslo tohoto programu, se kterým zájemce o řádné členství pracuje.

Pokud zájemce o řádné členství realizoval BDg již v letech 2001-2002 a získal v té době MPSV vydávaný Evidenční list pro zařízení poskytující externí bilanční diagnostiku, nemusí kromě přihlášky posílat žádné z výše uvedených dokumentů, ale pouze kopii / scan tohoto Evidenčního listu.

Řádný člen:

 • musí prokázat, že jeho vzdělání, odborný výcvik a praxe odpovídá kritériím stanoveným Metodikou bilanční diagnostiky Asociace bilanční diagnostiky, z.s.,
 • se musí zavázat k bezpodmínečnému dodržování pravidel stanovených Metodikou bilanční diagnostiky Asociace bilanční diagnostiky, z.s.

Členská základna ABDg

Aktualizace seznamu členské základny probíhá průběžně podle zaplacených členských příspěvků. U členů, kteří v daném roce členský příspěvek nezaplatili, je uvedeno „x“. V takto označeném roce nebyli našimi členy.

  Řádní členové  vstup zde
  Přidružení členové – právnické osoby vstup zde
  Přidružení členové – fyzické osobyvstup zde