Stanovy

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky registrované Ministerstvem vnitra dne 22. 4. 2013 s dodatkem z 12. 1. 2015 jsou ke stažení ... ZDE.

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky, z.s. schválené Valnou hromadou dne 22.10.2015 v Praze ... ZDE