Zprávy pro členy

Certifikát kvality FECBOP

Intenzivní úsilí členů Rady ABDg přineslo své plody: Po několika měsících příprav přijel do České republiky ve dnech 2. až 3. června 2015 auditor FECBOP Serge Rochet za účelem realizace evropského auditu kvality služeb poskytovaných ABDg. Během těchto dvou dnů jednal se zástupci Rady a dalšími členy ABDg, zástupci MPSV, Úřadu práce a dalších zadavatelů bilanční diagnostiky, ale i s vybranými klienty služeb bilanční diagnostiky poskytovaných členy ABDg, důkladně prostudoval metodické materiály a organizační dokumenty ABDg, používané testy, statistické údaje o klientech, informační materiály, vybrané smlouvy se zadavateli, vybrané závěrečné zprávy z BDg atd. Účelem bylo zhodnotit, zda ABDg naplňuje náročná kritéria kladená na certifikované (tj. plnoprávné) členy FECBOP. 

Na konci června obdržela Rada ABDg Zprávu z auditu, jejíž závěr zní: "Konstatujeme, že společnost Asociace bilanční diagnostiky poskytuje služby, které odpovídají jednotlivým indikátorům, kritériím a požadovaným úrovním kvality a může se ucházet o certifikát kvality "Bilance kompetencí - Evropské řízení kvality". Celé znění zprávy najdete v rubrice RADA ASOCIACE.

Tuto zprávu předložil auditor také hodnotící komisi FECBOP, jejíž jednání proběhlo dne 7. července 2015 (prostřednictvím Skype se účastnili i zástupci Rady ABDg). Komise rozhodla udělit ABDg certifikát kvality.

Na základě evropského auditu kvality získala ABDg prestižní evropský certifikát kvality "Bilance kompetencí - Evropské řízení kvality". 

Pozvánka na 2. Valnou hromadu Asociace bilanční diagnostiky, o.s.

PhDr. Jiří Král, předseda Asociace bilanční diagnostiky, o.s., svolává

2. Valnou hromadu Asociace bilanční diagnostiky, o.s.,
která se uskuteční
dne 22. října 2015 od 10 hodin
v Praze, na adrese Thámova 681/32, Praha 8
- Budova METEOR C – prostory firmy OTIDEA, 3. patro, učebna B.

Plánovaný program:

  9,30-10,00    Registrace
10,00-10,10    Zahájení jednání Valné hromady
10,10-10,30    Zpráva o činnosti ABDg, hlasování o schválení Výroční zprávy  
10,30-10,40    Zpráva o hospodaření ABDg, hlasování o schválení roční uzávěrky hospodaření
10,40-10,50    Nové stanovy ABDg, hlasování o schválení nových stanov
10,50-11,00    Diskuse k činnosti ABDg
11,00-12,00    Přestávka na oběd
12,00-13,45    Odborný program (bude upřesněn dodatečně)
13,45-14,00    Přestávka na kávu
14,00-15,30    Další příspěvky s diskusí (dle zájmu účastníků)
15,30-16,00    Zakončení jednání, závěry

Pro přihlášení prosím vyplňte (do 30. 9. 2015) formulář na http://surveys2.nvf.cz/index.php/654283/lang-cs
V přihlášce je možno navrhovat vlastní příspěvky a další témata k projednání.

Pro členy ABDg, kteří mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2015, je vstup zdarma (včetně nápojů a drobného občerstvení). Ostatní mohou zaplatit členský příspěvek při registraci. Pro nečleny ABDg je účastnický poplatek na odborný program 250,- Kč (platba při registraci).

Další informace o členství v ABDg – www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz
Informace k Valné hromadě – freibergova@nvf.cz