Asociace bilanční diagnostiky je od roku 2014 členem FECBOP – European Federation of Centres of Career Guidance and Bilan de Compétences

Certifikát kvality FECBOP

Intenzivní úsilí členů Rady ABDg přineslo své plody: Po několika měsících příprav přijel do České republiky ve dnech 2. až 3. června 2015 auditor FECBOP Serge Rochet za účelem realizace evropského auditu kvality služeb poskytovaných ABDg. Během těchto dvou dnů jednal se zástupci Rady a dalšími členy ABDg, zástupci MPSV, Úřadu práce a dalších zadavatelů bilanční diagnostiky, ale i s vybranými klienty služeb bilanční diagnostiky poskytovaných členy ABDg, důkladně prostudoval metodické materiály a organizační dokumenty ABDg, používané testy, statistické údaje o klientech, informační materiály, vybrané smlouvy se zadavateli, vybrané závěrečné zprávy z BDg atd. Účelem bylo zhodnotit, zda ABDg naplňuje náročná kritéria kladená na certifikované (tj. plnoprávné) členy FECBOP.

Na konci června obdržela Rada Zprávu z FECBOP auditu kvality, jejíž závěr zní: „Konstatujeme, že společnost Asociace bilanční diagnostiky poskytuje služby, které odpovídají jednotlivým indikátorům, kritériím a požadovaným úrovním kvality a může se ucházet o certifikát kvality „Bilance kompetencí – Evropské řízení kvality“. Celé znění zprávy najdete v rubrice RADA ASOCIACE.

Tuto zprávu předložil auditor také hodnotící komisi FECBOP, jejíž jednání proběhlo dne 7. července 2015 (prostřednictvím Skype se účastnili i zástupci Rady ABDg). Komise rozhodla udělit ABDg certifikát kvality.

Na základě evropského auditu kvality získala ABDg prestižní FECBOP evropský certifikát kvality.