Aktuálně platné Stanovy Asociace bilanční diagnostiky, z.s. schválené dne 2.10.2020
v Kostelci nad Orlicí jsou ke stažení…ZDE

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky, z.s. schválené Valnou hromadou dne 11.12.2019 v Praze jsou ke stažení…ZDE

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky, z.s. schválené Valnou hromadou dne 22.10.2015 v Praze jsou ke stažení … ZDE

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky registrované Ministerstvem vnitra dne 22. 4. 2013 s dodatkem z 12. 1. 2015 jsou ke stažení … ZDE