• Datum konání: 
  • 10:00 – 16:00 hod.
  • Místo konání: …
  • Navazující kurz určen výhradně pro psychology.
  • Obsah kurzu: SPARO (SPIDO) – faktory druhého řádu, využití typologie prvního řádu, jejich definování a využití pro analýzu psychické regulace osobnosti, reflexe v oboru psychologie práce, interpretace faktorů. Seznámení a nácvik práce s dalšími nástroji v systému DIAROS bude vycházet z potřeb účastníků. Možnosti: BAROM – normy a využití pro mladistvé klienty v oblasti profesního poradenství. SIPO (dotazník interpersonálních hodnot) – definování faktorů, interpretace a využití pro kariérové poradenství. DUSIN (dotazník spokojenoti a frustrace) – koncepce a způsob hodnocení, interpretace a využití v kariérovém poradenství. SUPSO (dotazník subjektivního posouzení aktuálního psychického stavu) – koncept zkoumání aktuálního psychického stavu, konstrukce dotazníku, interpretace a využití v oblasti kariérového poradenství,
  • Lektor: PhDr. Jiří Král
  • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, ostatní 1000,- Kč