• 24Datum konání: …
 • 10:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: …

Kurz je určen především pro poradce a zprostředkovatele ÚP ČR.

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s novou Metodikou bilanční diagnostiky (BDg) a s tématy, která jsou provázána s realizací BDg pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a se souvisejícími poradenskými činnostmi pracovníků ÚP. Absolvování kurzu neopravňuje k výkonu BDg, poskytuje ale přehled o možnostech jejího využití, o jejích cílech, metodologii, podmínkách a průběhu a v neposlední řadě i o optimalizaci spolupráce ÚP jako zadavatelů BDg s jejími realizátory.

Obsah kurzu:

 • Metodika bilanční diagnostiky
 • Výběr klientů pro bilanční diagnostiku a práce s jejich motivací
  • Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky a možnosti jejího využívání poradenskými pracovníky ÚP
  • Následné procesy po ukončení bilanční diagnostiky

  Lektorky: PhDr. Ivana Slavíková, Mgr. Iveta Vernerová

  Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, poradci a zprostředkovatelé ÚP ČR 600,- , ostatní 1000,- Kč