• Datum konání: …
  • 10:00 – 16:00 hod.
  • Místo konání: …
  • Kurz je určen výhradně pro psychology.
  • Obsah kurzu: Seznámení s programem, instalace programu, příprava programu pro rutinní použití. Vytváření databází, použití hesel. Způsoby zadávání klientů do databázového souboru. Normy obecné populace a normy referenční. Využití kódování skupin XXX XXX.Modul KAZUISTIKA – vkládání a editování protokolů klientů, numerické a grafické zobrazení a tisk kazuistických informací, vyhledávání protokolů. Modul STATISTIKA 1 – T-test (porovnání skupiny s normami obecné populace nebo specifické skupiny, porovnání dvou vybraných skupin vůči sobě), analáza variance. Modul STATISTIKA 2 – korelační analýza škál vybraných testů.  Praktické příklady použití systému DIAROS WIN.
  • Lektor: PhDr. Jiří Král
  • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, ostatní 1000,- Kč
  • Obdobný kurz již proběhl – jeho anotaci najdete v archivu vzdělávacích akcí.