• Datum konání: ….
  • 9:40 – 16:00 hod.
  • Místo konání: …
  • Workshop je určen pro poradenské pracovníky, kteří chtějí získat vhled do kariérového poradenského procesu orientovaného na řešení otázek spojených s hledáním zaměstnání.
  • Obsah kurzu: Seznámení se se základy poradenského procesu orientovaného na řešení, při němž se poradce v zásadě obejde bez detailní znalosti současné situace klienta a důvodů, které tuto situaci způsobily. Základem je zjištění, kam klient směřuje, kde se vidí za pár nebo více měsíců, případně let. V diskusi poradce s klientem společně vyjednávají, zejména objektivnost představy (vize budoucnosti, která se nazývá žádoucí stav), její soulad s možnostmi a omezeními klienta a zdrojů, které jsou k dispozici k dosažení žádoucího stavu. V centru pozornosti je řešení saturace potřeb. Důraz se klade na zjišťování a rozvíjení zdrojů klienta (znalosti, dovednosti, schopnosti, silné stránky, podpora okolí atd.), na kontext a na konkrétní řešení saturace zjištěných potřeb.
  • Od účastníků workshopu se očekává, že si přípraví k diskusi a řešení jednu kazuistiku.
  • Počet účastníků: 8
  • Více informací k problematice poradenství orientované na řešení je dostupné na http://dalet.cz/Clanky/SFBT-uvod.pdf a www.dalet.cz
  • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, ostatní 1000,- Kč